ตำนานความเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลัง

ความเชื่อเป็นสิ่งที่คู่กับสังคมไทยในสังคมมาช้านาน ลักษณะความเชื่อ แบ่งออกได้เป็นหลายลักษณะ และหลายขั้น ตั้งแต่ขั้นงมงายจนถึง ตำนานความเชื่อความศรัทธา ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ประเพณี สังคม ท้องถิ่น การปกครอง ซึ่งพอจะจำแนกได้ดังนี้

  • ความเชื่อเรื่องโชคลาง เช่นความเชื่อเรื่องความฝัน ความเชื่อเรื่องลางบอกเหตุล่วงหน้า
  • ความเชื่อเรื่องตำแหน่งของวัตถุและสถานที่ ซึ่งทางจีนเรียกว่าฮวงจุ้ย เช่นตำแหน่งการสร้างบ้าน การออกแบบบ้าน ทิศทาง และการวางวัตถุสิ่งของต่าง เชื่อว่าทำให้เกิดผลในทางบวกและลบในด้านต่างๆเป็นต้น
  • ความเชื่อเรื่องฤกษ์ยาม เชื่อกันว่ามีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อชีวิต ที่จำทำให้เกิดความสำเร็จ หรือล้มเหลว ความเชื่อเรื่องดวงชะตาราศี วันเดือนปีเกิด ดวงดาว วันสำคัญต่างๆ ล้วนมีความสำคัญมีอิทธิพลต่อมนุษย์ในด้านต่างๆ
  • ความเชื่อเรื่องชื่อและคำมงคล คนไทยเชื่อว่าชื่อที่มีความหมายไปในทางด้านต่างๆนั้นมีอิทธิพลต่อชีวิตที่จะทำให้เกิดความสำเร็จหรือล้มเหลวหรือเป็นไปในทางบวกหรือลบได้
  • ความเชื่อที่แยกตามประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่นพระเพณีแห่นางแมวเพื่อขอฝน ประเพณีในวันสำคัญต่างๆ มากมายแยกไปตามท้องที่นั้นๆ
  • ความเชื่อเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และอำนาจลี้ลับ

ความเชื่อความศรัทธานี้เองที่มีอิทธิพลสำคัญต่อจิตใจมนุษย์ และทำให้คนเรามีการแสวงหาสิ่งที่จะช่วยเหลือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ดีงามเป็นคุณเป็นประโยชน์กับตัวเอง เว้นหรือหลีกเสียจากสิ่งซึ่งเป็นโทษหรือผลลบ โดยสิ่งใดที่ทำแล้วคิดว่าเป็นคุณก็มักจะเสาะแสวงหาหรือทำให้เกิด เพื่อหลบเลี่ยงผลในทางลบ เครื่องรางของขลังจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่คนเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สามารถนำพามาซึ่งสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ให้กับตัวเองได้

เครื่องรางของขลัง เป็นสิ่งที่คู่กับสังคมมาช้านาน หากจะแยกความหมายสามารถแยกได้เป็นสองคำ สองความหมาย คำว่า “เครื่องราง” หมายถึงวัตถุที่เชื่อว่าให้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งในทางที่เป็นคุณกับผู้ที่ครอบครอง และมีอิทธิพลต่อความเชื่อความศรัทธาต่อผู้ที่มีไว้ครอบครอง เช่น เครื่องรางหินนำโชค ผู้ที่มีไว้ก็เชื่อว่าหินนั้นจะให้ผลทางด้านโชคลาภ หรือเครื่องรางมังกรของจีน ก็เชื่อว่าให้ผลทางด้านการเสริมบารมีให้กับผู้ที่มีไว้ครอบครองเป็นต้น เครื่องรางจึงเป็นเป็นวัตถุเป็นสัญลักษณ์ความเชื่อของทุกชาติศาสนา และในทุกๆอารยธรรมดังมีหลักฐานปรากฏมากมาย เช่น เครื่องรางกรีกโบราณ เครื่องรางอียิป เครื่องรางจีน เครื่องรางฮินดู เครื่องรางเขมร เครื่องรางของไทยเป็นต้น

 

พญาเต่าเรือน

 

ส่วนคำว่า “ของขลัง” หากพิจารณาตามรูปศัพท์น่าจะใช้กับ วัตถุที่สร้างจากตำราทางด้านไสย์เวทย์ของไทยที่ผ่านการปลุกเสก โดยเกจิอาจารย์เท่านั้น เพราะของขลัง มีความหมายไปในทางที่ให้พลังอำนาจเป็นที่ประจักษ์หรือมีประสบการณ์บอกเล่าถึงประสบการณ์ของผู้ที่มีไว้ครอบครองแล้วมีเหตุให้ได้เห็นผลปรากฏ

00464
เครื่องรางของขลัง-วัวธนู

ประวัติความเป็นมา เครื่องรางของขลังไทย
ประวัติความเป็นมาของเครื่องรางของขลังนั้นหากจะสืบหาที่มาที่ปรากฏเป็นหลักฐานก็เห็นปรากฏใน ตำราพิชัยสงราม ซึ่งเป็นหลักฐานที่ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรมาคู่กับประวัติศาสตร์ชาติไทยมีบันทึกไว้ แม้แต่ในท้องถิ่นก็จะปรากฎเป็นหลักฐานเป็นตำราที่ทำจากใบลาน เช่นทางล้านนาจะเป็นคัมภีย์ใบลานเรียกว่า “ปั๊บสา” ที่ผู้เฒ่าผู้แก่ทางล้านนา มักจะมีไว้เป็นสมบัติตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งตำราดังกล่าวนั้นจะเป็นตำราที่เขี่ยนด้วยอักขระโบราณ มีวิชาความรู้และสูตรเด็ดเคล็ดลับต่างๆ  เช่นสูตรยา และยังมีคาถา และสูตรยันต์ต่างๆ

Digimax A50 / KENOX Q2
ตำราล้านนา(ปั๊บสา)
pubsa2
ตำรายันต์

ตำราคัมภีย์พระเวทย์โบราณ จะบันทึกถึงวิธีการสร้างเครื่องรางของขลัง ที่ให้คุณวิเศษในทางด้านต่างๆ มีกรรมวิธีการสร้าง สิ่งที่ใช้สร้างตลอดจนอุปเท่ห์วิธีการนำไปใช้บูชาเช่น ตำราการสร้างเบี่้ยแก้ ตำราการสร้างหนุมาน ตำราการสร้างตะกรุด เป็นต้น โบราณจารย์ส่วนใหญจะเป็นพระสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรมวิเศษจะสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสงเคราะห์ ชาวบ้านเพื่อบรรเทาทุกข์ และให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา และให้เป็นที่ยึดเหนี่ยว ให้ระลึกถึงคุณงามความดี หาใช่สิ่งงมงายตามที่คนขาดความรู้เข้าใจไม่

เบี้ยแก้

 

นอกจากเครื่องรางของขลังจะมีที่มาจากตำราแล้ว ยังมีที่มาจากตำนานความเชื่อเช่นการนำวัตถุต่างๆที่เชื่อกันว่ามีฤทธิ์หรือมีคุณวิเศษในตัว ซึ่งเชื่อว่าจะให้ผลในด้านต่างๆแก่ผู้ที่ครอบครอง เช่น เหล็กไหล เขี้ยวเสือ เขี้ยวหมูตัน งาช้าง เขากวาง หางกระต่าย เป็นต้น และประเภทนี้มักจะนำไปปลุกเสกโดยเกจิอาจารย์ผู้ที่ความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์นี้เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์

ตัวอย่างเครื่องรางของขลังไทย เช่น ตะกรุด, เบี้ยแก้, ลูกอม, ปลัดขิก, ลูกสะกด, วัวธนู, มีดหมอ, ผ้ายันต์, ท้าวเวสสุวรรณ, พระขุนแผน, อิ่นคู่, นางกวัก, กุมารทอง, พญาครุฑ, หนุมาน, พญาเสือ …ฯลฯ

ปลัดขิก
เครื่องรางของขลังอิ่นคู่

 

พระขุนแผน

 

นางกวัก-กุมารทอง

 

ตะกรุดเทวดาหลงห้อง
ตะกรุดเทวดาหลงห้อง ของขลังทางด้านมหาเสน่ห์ เมตตามหานิยม

เครื่องรางของขลังของไทยเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมและเป็นตำนานที่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน ที่หยั่งลึกลงไปในจิตใจของผู้ที่มีความเคารพศรัทธาอย่างไม่เสื่อมคลาย

 

ต้องการหาเครื่องรางของขลังของดีไว้บูชาหาได้ที่

-บทความสยามมงคล => หน้าบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางของขลัง

-พระเครื่องออนไลน์สยามมงคล  => หมวดเครื่องรางของขลัง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.