พระแม่ธรณี เทพผู้เป็นใหญ่แห่งพื้นภิภพ

พระแม่ธรณี เป็นชื่อเรียกของเทพผู้รักษาผืนพิภพ หรือพื้นดิน เป็นหนึ่งในเทพในคติความเชื่อของเทพผู้พิทักษ์พื้นดินหรือพื้นพิภพ เหมือนเทพที่ลักษณะคล้ายกันอาทิเช่นพระแม่คงคา เทพผู้พิทักษ์ลำน้ำ พระแม่โพสพ เทพผู้พิทักษ์รักษาดูแลการเพาะปลูกเป็นต้น

พระแม่ธรณีในคติความเชื่องของศาสนาฮินดู เชื่อว่าพระแม่ธรณีเปรียบเหมือนมารดาผู้ให้กำเนิดหล่อเลี้ยงโลกและพื้นแผ่นดิน มีนามเรียกว่า “ธรณิธริตริ” แปลว่า “ผู้ค้ำจุนพระธรณี” และชาวฺฮินดูยังมีพิธีกรรมการบูชาพระแม่ธรณีอาทิเช่นการเทน้ำนำลงพื้นเพื่อเป็นการบูชา

คติความเชื่อในทางพุทธศาสนา มีบันทึกไว้เรื่องพระแม่ธรณีไว้เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงได้อธิษฐานบารมีเพื่อแสวงหาความจริงอันยิ่งใหญ่แล้ว พญามารได้นำกองทัพมาขัดขวางแต่ไม่สามารถทำอะไรพระพุทธเจ้าได้ พญามารจึงได้ใช่เล่ห์อ้างสิทธิ์ว่าบัลลังก์ที่ท่านนั่งอยู่นี้เป็นของเรา เหล่าบริวารของเราเป็นพยานได้ พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าบัลลังก์นี้เกิดจากบุญบารมีของพระองค์ที่ได้บำเพ็ญสั่งสมมาเป็นเวลาช้านาน สิ้นพระดำรัส ก็มีองค์พระแม่ธรณีปรากฏขึ้นและกล่าวว่า หม่อมฉันเป็นพยานได้ เพราะว่าน้ำที่พระองค์ทรงกรวดน้ำลงไปหลังจากทำบุญ หม่อมฉันได้ใช้มวยผมรองรับไว้ จากนั้นก็ได้บีบมวยผมเป็นน้ำหลังไหลออกมาเป็นจำนวนมากพัดพาพญามารและเหล่าเสมาออกไป จนพญามารถอยไป จึงเป็นที่มาของพระแม่ธรณีบีบมวยผม จนเป็นที่มาของคาถาพระแม่ธรณีดังนี้

ตัสสาเกษีสะโต ยะถาคงคา
โสตังปะวัตตันติ มาระเสนา
ปฏิฐาตุง อาสักโภนโต
ปะลายิงสุปาริมานานุภาเวนะมาระ
เสนาปะราชิตาทิโส ทิสัง
ปะลายันติ วิทังเสนติอะเสสะโต นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ

การบูชาพระแม่ธรณี ในสังคมไทย นั้นมีมาช้านานแม้แต่หน่วยงานต่างๆก็ยังนำรูปพระแม่ธรณีมาเป็นตราของหน่วยงานอาทิเช่น การประปาส่วนภูมิภาค และการประปานครหลวง นอกจากนั้นการบูชาพระแม่ธรณีในด้านความเชื่อความศรัทธา ได้มีการสร้างรูปเหมือนพระแม่ธรณีเป็นลักษณะ ของผู้หญิงหน้าตาใจดีห่มสไบ ผมยาว มีอิริยาบท นั่งบจับมวยผม ไว้ในสถานที่ต่างๆอาทิเช่น พระแม่ที่สร้างไว้ที่ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร และวัดต่างๆก็มีสร้างรูปเหมือนพระแม่ธรณีไว้ให้คนสักการะบูชา นอกจากนั้นตามผนังของโบสก์หรือวิหารก็ได้มีการวาดรูปพระแม่ธรณี บีบมวยผมไว้เพื่อเพราะเป็นตำนานในพุทธประวัติ

ในทางด้านพระเครื่อง วัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง ได้มีการสร้างพระแม่ธรณีในรูปแบบของวัตถุมงคล หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อรูปเหมือนขนาดเล็ก เหรียญ หรือทำเป็นรูปแบบของผง นอกจากนั้นยังได้มีการนำรูปพระแม่ธรณีสร้างคู่กับรูปของพระพุทธเพื่อระลึกถึงตำนานพระพุทธเจ้าชนะมารที่มีพระแม่ธรณีเข้ามาเกี่ยวข้องดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ตัวอย่างพระเครื่อง หรือวัตถุมงคลที่เกจิอาจารย์ท่านได้สร้างไว้ที่เกี่ยวข้องกับพระแม่ธรณีได้แก่

-สมเด็จประปรกโพธิ์ หลังพระแม่ธรณี ที่สร้างโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม จังหวัดชัยนาท

-รูปหล่อบูชาพระแม่ธรณี หลวงปู่หงษ์ สุสานทุ่งมน จังหวัดสุรินทร์

พระแม่ธรณีจึงเป็นหนึ่งในเทวคติ ที่ได้รับการบูชาสูงสุด และมีอิทธิพลต่อความเชื่อความศรัทธาของสังคมไทยอีกองค์หนึ่ง

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.