เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าผู้บันดาลโชคลาภความร่ำรวย

เทพเจ้า ไฉซิ้งเอี้ย (ตัวเขียนในภาษาจีน: 财神, อังกฤษ: Cai Shen/ God of wealth/ God of fortune) เป็นเทพเจ้าที่สำคัญองค์หนึ่งของจีนที่นิยมบูชากันมาก มีอิทธิพลมาจากการบูชาเทพเจ้าของคนจีนและคนที่นับถือเทพเจ้าของจีน

ประวัติความเป็นมาของเทพไฉ่ชิงเอี้ย มี 2 องค์ด้วยกันคือ

1.เทพเจ้าไฉ่ชิงเอี้ยฝ่ายบุ๋น(ปางประทานโชคลาภ)  เรียกว่า “บุงไฉ่ซิงเอี้ย”

2.เทพเจ้าไฉ่ชิงเอี้ยฝ่ายบู๊(ปางมหาปราบ) “บูไฉ่ซิงเอี้ย”

โดยทั้งสององค์มีประวัติความเป็นมาดังนี้

ฝ่ายบุ๋น บุงไฉ่ซิงเอี้ย  มีชื่อเดิมว่า ปี่กาน มีประวัติความเป็นมา เป็นอัครเสนาบดีของพระเจ้าจักพรรดิ์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ซาง ปี่กานเป็นอัครเสนาบดีที่มีความซื่อสัตย์มาก มักจะถวายคำแนะนำตักเตือนให้ฮ่องเต้ที่กำลังลุ่มหลงอิสตรี ให้สนใจในราชการบ้านเมือง จนทำให้นางสนมกำนัลมีความแค้นเคือง หาทางกลั่นแกล้ง โดยสมคบคิดกับหมอหลวงในราชสำนัก ทูลฮ่องเต้เพื่อขอหัวใจของปี่กานมาทำยารักษาตน เจียงไท้กงเทพอาวุโสบนสวรรค์ล่วงรู้เหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้ให้ยาอมตะแก่อัครเสนาบดีปี่กาน ครั้นเมื่อปี่กานควักหัวใจให้สนมเอก ก็หาได้จบชีวิตอันใดไม่ จนสุดท้ายได้ลาออกจากราชการและเดินออกไปจากพระราชวัง และแจกจ่ายเงินทองให้กับชาวบ้านจนสิ้นอายุขัยแล้วไปเกิดเป็นเซียนบนสรวงสวรรค์ มีของวิเศษคู่กายคือ ไข่มุกวิเศษ และเงินทอง

ฝ่ายบู๊  บูไฉ่ซิงเอี้ย มีชื่อว่าเจ้ากงหมิง เป็นนักพรตหน้าตาดุดัน บำเพ็ญเพียรยู่บนเขาง้อไบ้จนสำเร็จเป็นเซียนมีอิทธิฤทธิ์ มีเสือโคร่งเป็นบริวาร มีอาวุธวิเศษคู่กาย หลายอย่าง อาทิเช่น แส้เหล็ก ,ไข่มุกวิเศษ , เชือกล่ามมังกร เมื่อเจ้ากงหมิงรู้ว่า เจียงไท้กงเทพอาวุโสที่อยู่บนสวรรค์มีอำนาจในการแต่งตั้ง “เทพเจ้า” จึงบังคับให้แต่งตั้งตนเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เจียงไท้กงเพลี่ยงพล้ำสู้เจ้ากงหมิงไม่ได้ เลยกล่าวว่า จะมีเทพเจ้าในตำแหน่งเดียว 2 คนได้อย่างไร ถ้าเจ้ากงหมิงได้หัวใจของปี่กานมาได้ ก็จะสถาปนาให้ เจ้ากงหมิงจึงบัญฯชาให้เสือโคร่งไปควักหัวใจปี่กานมา ปรากฏว่าเมื่อเสือโคร่งกระโจนใส่ และฉีกร่างของปี่กานควานหาหัวใจแต่ไม่พบ แต่ในเวลาต่อมาเจียงไท้กงสำนึกได้ว่าตนหลอกเจ้ากงหมิงเพื่อเอาตัวรอด ดังนั้นจึงยอมสถาปนาให้เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภในฝ่ายบู้

เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี้ย เป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ และการขอพรทางด้านโชคลาภ ให้อิทธิคุณอำนาจทางด้านการอำนวยโชคลาภ ความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้ที่บูชา เป็นเทพองค์สำคัญของชาวจีน ที่มีการไหว้ในวันตรุษจีนทุกๆปี โดยเชื่อว่าเทพเจ้าไฉ่ชิงเอี้ยจะเสด็จลงมาปีละครั้งในทิศที่ต่างๆกัน เพื่อให้โชคลาภ ชาวจีนจึงมักจะตั้งเครื่องไหว้เทพเจ้าเพื่อรับเข้ามาอยู่ในบ้านเพื่ออำนวยความโชคดี บันดาลทรัพย์สินเงินทอง โชคลาภค้าขายเจริญรุ่งเรือง นอกจากนั้นชาวจีนยังหารูปเหมือนไฉ่ฉิงเอี้ยมาตั้งไว้บูชาที่บ้าน หรือประจำไว้ห้างร้านบริษัทเพื่อบูชาอีกด้วย

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.