เบี้ยแก้ ของขลังกันแก้คุณไสย์ ไล่อัปมงคล

เบี้ยแก้ ” ตำนานเครื่องรางของขลังมหัศจรรย์ ที่พระเกจิอาจารย์สร้างขึ้นเพื่อเป็นของดี ช่วยเหลือคน

เบี้ยแก้มีลักษณะที่สร้างจากหอยเบี้ย ด้านในบรรจุปรอท อุดด้วยชันโรง มีประวัติความเป็นมาและมีตำรากรรมวิธีการสร้างที่กำหนดไว้ชัดเจน พระเกจิอาจารย์ที่สร้างเบี้ยแก้มีหลายท่านด้วยกัน แต่ที่เป็นที่ได้รับความนิยมและมีแบบแผนวิธีการสร้างพร้อมด้วยกรรมวิธีการใช้ที่ละเอียดพร้อมทั้งสรรพคุณได้แก่เบี้ยแก้สายวัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐมอันมีพระเดชคุณหลวงปู่บุญเป็นเกจิอาจารย์เป็นผู้เริ่มสร้างจากนั้นวิชาเบี้ยแก้นี้ก็ได้สืบทอดกันมาสู่ศิษย์รุ่นต่อมาคือ หลวงปู่เพิ่ม และหลวงปู่เจือ ซึ่งเบี้ยแก้สายวัดกลางบางแก้วนี้ได้รับความนิยมมาก นอกจากสายวัดกลางบางแก้วแล้ว เบี้ยแก้ที่ได้รับความนิยมมากในวงการพระเครื่องคือเบี้ยแก้ หลวงปู่รอด วัดนายโรง นอกจากนั้นพระเกจิอาจารย์อีกหลายท่านก็มีการสร้างเบี้ยแก้อาทิเช่น เบี้ยแก้ หลวงพ่อพักตร์ วัดโบสถ์ จ.อ่างทอง  เบี้ยแก้หลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน จ.อ่างทอง และมีอาจารย์อื่นอีกที่สร้างได้แต่ไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายนัก

กรรมวิธีการสร้างเบี้ยแก้

 

จะต้องหาหอยเบี้ยที่มีลักษณะสมบูรณ์ ว่ากันว่าต้องหาตัวที่มีฟัน 32 ซี่จึงจะได้ตรงตามตำรา จากนั้นก็นำปรอทเป็นบรรจุลงไปในหอยเบี้ย ถ้าเป็นเบี้ยแก้สายวัดกลางบางแก้ว จะมีวิชาเรียกปรอทเข้าไปในเบี้ย โดยการนำหอยเบี้ยวางบนมือข้างหนึ่ง และเทปรอทใส่มืออีกข้างหนึ่งแล้วเอามือทั้งสองมาวางติดกันทำการบริกรรมคาถา ปรอทที่อยู่ที่อุ้งมือข้างหนึ่งจะวิ่งเข้าไปในเบี้ยในมืออีกข้างหนึ่งอย่างน่ามหัศจรรย์ เมื่อปรอทเข้าไปอยู่ในหอยเบี้ยแล้วจากนั้นก็ทำการปิดทับด้วยชันโรง ซึ่งชันโรง เป็นแมลงขนาดเล็กคล้ายผึ้งแต่ไม่มีเหล็กใน หากินเก็บน้ำหวานจากเกสรและน้ำหวานดอกหวานซึงรังของชันโรงจะมีลักษณะเหนียวๆคล้ายดินเหนียว

เมื่ออุดชันโรงแล้ว มักจะหุ้มด้วยโลหะอาทิเช่น แผ่นตะกั่ว โดยถ้าเป็นของวัดกลางบางแก้วแผ่นตะกั่วที่นำมาหุ้มเบี้ยนี้จะมีการจารอักขระยันต์ แล้วนำแผ่นตะกั่วมาปิดทับแล้วตีให้เข้ารูปกับตัวเบี้ย จากนั้นทำการปลุกเสกด้วยเวทย์มนต์คาถาตามตำรา อาทิเช่นการตั้งธาตุหนุนธาตุ ปลุกเสกด้วยคาถาหัวใจต่างๆจนมีความศักดิ์สิทธิ์

อิทธิคุณอำนาจของเบี้ยแก้

เบี้ยแก้ ถือเป็นวัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง ที่ใช้กันและแก้ พลังอำนาจที่ไม่ดีโดยตรง อาทิเช่น คุณไสย์ มนต์ดำ ลมเพ ลมพัด การกระทำย่ำยีทางไสย์ศาสตร์ต่าง รวมถึงป้องกันอำนาจจากภูติผีปีศาจ ยาพิษ ยาสั่ง และสิ่งอัปมงคลอื่นๆ รวมทั้งสามารถกันแก้ไข้ และบรรเทโรคภัยต่างๆได้(ไม่เกินกรรม)

ตัวอย่างเบี้ยแก้หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว

ตัวอย่างอิทธิคุณเบี้ยแก้ ตามใบกำกับการใช้เบี้ยแก้ของหลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว

อิทธิคุณเบี้ยแก้วัดกลางบางแก้ว
กันถูกกระทำย่ำยี กันคุณผีคุณไสยเวทย์อาถรรพ์ ยาสั่ง ฝังรูปฝังรอย ผีเข้า้จ้าสิง มิลงเลย กันไข้ป่าสารพัดผีป่า โป่ง โป้ง ผีเปิ่ง ผีปอบกองกอย พาให้ผิดท่าหลงทาง เข้าสิงให้วิกลจริตพลุ่งพล่านเฉียบพลัน

อยากตายด้วยอัตวินิบาตกรรม ผูกคอล่อพิษ โดดน้ำ ลุยไฟ โดดสูง จูงค่าง ผีเช้าเจ้าสิง ถ้าจริงหาย กันจิตคิดวิกล ด้วยอุปทาน กันมนต์ยายำ ย่ำยีด้วยเล่ห์กลมารยา สารพัดอุปทานอันวิกลพิการแล
แก้เจ็บปวดด้วยโรครร้ายแต่เวรแต่กรรม เมื่อมีมรณะสัญญา ให้มีเวทนา ทุรนทุรายด้วยสัมภะเวสี โอปะปาติกะของเปรต อสุรกาย ให้เร่าร้อน ทุรนทุราย เจ็บแสบ ปวดร้อนร้อนร้าวหนาวสั่นก็ดี เพราะกรรมเก่าเวรก่อนนั้นเป็นวิบาก สู้ไว้ข้างหน้า ไม่กล้าไว้ข้างหลัง เมตตามหานิยมไว้ขวา กันอาวุธศาสตราไว้ซ้าย แขวนคอแก้ลมเพลมพัด อัมพาตแขน ขา ปาก คอ หลัง ลิ้นกระด้าง ถอนคุณไสยรูปรอยลงบนใบหมอน คลึงแป้งถอนคุณ คลึงปูนถอนพิษ ถอนเสา ถอนพระภูมิ ศาลเจ้า เจว็ด เสมา กำแพง เสกภาวะนา สมุหะเนยยะ สะมุหะนะติ สะมุหะคะโต สีมาคะตัง พันธะเสมายัง สะมุหะนิตัพโพ เอวัง เอหิ นะเคลื่อน โมถอน พุทคลอน ธาเคลื่อน ยะเลื่อนหลุดลอย สวาหะ
“โลปุสุ สะวิภุ สังภะอะ” ว่าแต่นารายณ์ถวายจักร 7 ที
ภาวนาก่อนใช้ อะสัง วิสุโล พุสะพุภะ พุทธะสังมิ อิสะวาสุ

เอาดอกไม้หลากสี ดอกพุทธรักษา ธูปเทียนบูชา อธิษฐานด้วยขันน้ำมนต์ และิธิษฐานเอาตามใจเถิด แล้วภาวนาต่ออายุ สะธะวิปิ ปะสะอุ 3 ที

บทสักกัตตะวาด้วยก็ดี ผูกขอดชายผ้ากันปืน
อะนิทัสสะนะอัปปะติ ลั่นไกมิออก
อะนิทัสสะนะอัปปะติคา ลูกมิออกลำกล้อง
อะนิทัสสะนะอัปปะติคายะ ลำกล้องแตก

ภาวนาอภัยกรรม ให้คนเกลียด เดียด โกรธ เพ่งโทษ จองเวร ให้หายพยาบาทพยาเวร ต่อแล้วดีกันหายกัน แล
นะเมตตาจะมหาราชา อะเมตตาจะมหาเสนา อุเมตตาจะมหาชะนา สัพพะสิเนหา จะปชิตาสสัพพะสยัง จะมหาลาภัง ราชาโกธังวินัสสันติ ชะนาโกธัง วินัสสันติ สัพพะโกธัง วินัสสันติ

“คาถาบทนี้ใช้เสกยาหอมได้ด้วย”

วิธีใช้เบี้ยแก้ (หลวงปู่เจือ ปิยสีโล)
ตั้งนะโม 3 จบ
อิติปิโส ภะคะวา ยาตรายามดี
ได้ยามพระศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ
แล้วสวดคาถาหัวใจต่อ
อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ พุทธะสังมิ อิสวาสุ

วัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

คุณโยชน์โดยรวของเบี้ยแก้และการบูชา

เนื่องจากเบี้ยแก้เป็นเครื่องรางของขลังที่ใช้กันและแก้สิ่งไม่ดี ดังนั้นการสร้างคาถาที่ปลุกเสกจึงเป็นสร้างโดยใช้อำนาจบารมีพระพุทธคุณ หรือใช้พลังบารมีของพระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่บารมีสูงสุดและสามารถสยบทุกสิ่งที่ไม่ดีได้และนำพาซึ่งสิ่งดีและมงคลนานาๆประการ ดังนั้นเบี้ยแก้จึงถือเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังที่มีพลังพระพุทธคุณ การบูชาต้องห้ามแขวนต่ำกว่าเอว หรือจะบูชาแขวนไว้ที่คอก็ได้

 

เบี้ยแก้ของขลังของดีที่สร้างมาเพื่อป้องกัน และแก้ไขสิ่งไม่ดี อำนาจที่ไม่ดี ไม่ว่าจะสร้างจากที่ไหนหากทำโดยถูกต้องตามแบบและมีการปลุกเสกอย่างดีแล้วย่อมมีความขลังศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก

 

เบี้ยแก้ที่แนะนำให้บูชา

เบี้ยแก้นวหรคุณ พิธีปลุกเสกโดยเกจิอาจารย์สายล้านนา บูชาตัวละ 400.-

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.