พระราหู ตำนานความเชื่อความศรัทธากลับร้ายกลายเป็นดีพลิกหนุนชะตาราศี

พระราหู หรือ ราหูอมจันทร์ ราหูอมตะวัน ตำนานความเชื่อความศรัทธาที่มีมายาวนานมีอารยธรรมหลายแห่งมีการกล่าวถึงและมีสัญลักษณะของราหูนี้มากมายไม่ว่าจะเป็นตำนานโหราศาสตร์ของไทย ตำราพระเวทย์ ตำนานราหูของล้านนาโบราณ หรือแม้แต่รูปสัญลักษณ์ของเทวสถานขอมโบราณก็มีการสร้างสัญลักษณ์ของราหูไว้ตามปราสาทต่างๆ

ราหู หรือ เทพราหูผู้เรืองอิทธิฤทธิ์ มีประวัติและตำนานราหูมีที่มายาวนานคู่กับประวัติศาสตร์ชาติไทย มาตั้งแต่ยุคโบราณกาล ที่ปรากฏเป็นหลักฐานที่มีบันทึกไว้เด่นชัดคือ หนังสือไตรภูมิพระร่วง ที่พญาลิไท พระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัยได้เขียนเอาไว้เป็นคัมภีร์โบราณเก่าแก่ของไทย ได้กล่าวบรรยายถึงราหูไว้ดังนี้ พระราหูอาศัยอยู่ในดินแดนที่เรียกว่า อุตรกุรุทวีป หนึ่งเป็นทวีปหนึ่งในสี่ ของชาวพุทธเป็นแดนลี้ลับอีกมิติหนึ่งซึ่งมนุษย์ ไม่สามารถจะเข้าไปได้ ผู้ที่จะเข้าไปได้ หรือเห็นได้ต้องเป็นที่มีญานวิเศษ หรือสำเร็จฌานสมาบัติเท่านั้น ในดินแดนนี้มีพญาอสูรสองตนผู้ เป็นใหญ่ ตนหนึ่งคือพระราหู อีกตนหนึ่งคือท้าวพรหมทัต พระราหูนั้นมีร่างกายใหญ่และมีกำลัง มากกว่าเหล่าอสูรทั้งหลาย ยามเมื่อพระราหูเห็นพระอาทิตย์ก็ดีพระจันทร์ก็ดีมีความสุกสว่างครั้ง ใดมักจะมีใจโกรธแค้น ต้องขึ้นไปบนภูเขายุคันธรจากนั้นก็จะอ้าปากอมพระอาทิตย์ หรือพระจันทร์ไว้เสียจนกว่าจะเป็นที่พอใจจึงคายออกมา เป็นเหตุให้เกิดสุริยุปราคา ดังนี้เป็นตำนานราหูที่ บันทึกไว้ในไตรภูมิพระร่วงซึ่งเป็นคัมภีร์ทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย

ประวัติตวามเป็นมาของพระราหูในคัมภีร์อนาคตวงศ์ ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ได้เขียนบันทึกไว้ครั้งพุทธกาล มีอยู่ว่า พระสารีบุตรได้กราบทูลขอให้พระสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ให้ทรงแสดงเรื่องพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรุ้ใน อนาคตกาลอันไกลโพ้น ซึ่งสมเด็จพระสัพพัญญูก็ได้ทรงกล่าวถึงการจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ของพระอสุริทราหูเอาไว้ว่า ในกาลเมื่อสิ้นพระศาสนาของพระยามาราธิราช แล้วโลกจะสูญจาก การมีพระพุทธเจ้านานถึง 8 กัล์ป แล้วแผ่นดินก็ตั้งขึ้นมาใหม่ได้แสนแผ่นดิน แผ่นดินนั้นก็สูญ เปล่าเป็นสูญยกัล์ป หาได้มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติไม่ เมื่อสุญญกัล์ปได้แสนแผ่นดินล่วงไปแล้ว จึงบังเกิดแผ่นดินขึ้นมา มีชือว่ามัณทกัป เป็นยุคสมัยที่ทรงพระพุทธเข้าได้ 2 พระองค์ หนึ่งในนั้น  คือพระอสุรินทราหู และอีกพระองค์หนึ่งคือ โสณพราห์ม โดยพระยาอสุรินทราหูนั้นจะได้ตตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน โดยจะมีพระนามว่า พระนารทะ มีพระองค์สูง 20 ศอก มีพระชนมายุยืนได้หมื่นปีเป็นอายุขัย มีต้นไม้จันทร์เป็นพระศรีมหาโพธิ์ (กล่าวโดยย่อ)

 


เครื่องรางของขลังประเภทราหู หรือพระราหู นั้นมีลักษณะเป็นรูปเหมือนอสูรหรือยักษ์กำลังคาบหรืออมพระ อาทิตย์ หรือพระจันทร์ ในตำราพระเวทย์โบราณมีการบันทึกถึงยันต์ที่เกี่ยวกับราหูเรียกว่ายันต์สุริยุประภา เป็นรูปพระราหูอมตะวัน และยันต์จันทรุประภา เป็นรูปพระราหูอมจันทร์ มีกรรมวิธีการสร้าง คาถาปลุกเสก ตลอดจนอุปเท่ห์การนำเครื่องรางประเภทราหูไปใช้อย่างชัดเจน โดยตั้งแต่สมัยโบราณกาลเป็น ต้นมา มีพระเกจิอาจารย์นำมาวิชาราหูนี้มาสร้างเป็นเครื่องรางของขลังอันปรากฏเป็นที่เลื่องชื่อ ลือชาได้แก่ พระเดชพระคุณ หลวงพ่อน้อย วัดศรีษะทอง จ.นครปฐม ซึ่งท่านได้ร่ำเรียนวิชานี้มา จากหลวงพ่อไต ผู้สืบสายพระเวทย์มาจากนครเวียงจันทร์ ประเทศลาว โดยราหูของท่านจะสร้าง จากวัตถุอาถรรพณ์ คือ กะลามะพร้าวที่มีตาเดียว หรือที่เรียกว่ากะลาตาเดียว ซึ่งท่านกำหนดให้ลงหรือแกะในวันที่เกิดสุริปราคา หรือ จันทรุปราคาเท่านั้นจึงจะขลัง ซึ่งเครื่องรางประเภทราหู ตำรับวัดศรีษะทองนี้เป็นที่ได้รับความนิยมมาช้านาน และราหูที่เป็นองค์บูชาที่วัดศรีษะทอง จ.นครปฐมก็เป็นอีกที่นึ่งที่ประชาชนนิยมไปกราบไหว้เพื่อเสริมดวงชะตาราศี

พระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางด้านวิชาราหู ตำรับล้านนาโบราณ คือพระเดช พระคุณหลวงปู่ครูบานันตา แห่งวัดทุ่งม่านใต้ จ.ลำปาง ซึ่งวิชาราหูของท่านตามภาษาล้านนาเรียก ว่า วิชาก๊บกินเดือน ก๊บกินตะวัน เป็นหนึ่งในเคล็ดลับวิชาราหูตำรับล้านนาอีกตำรับหนึ่งที่ทรงไว้ ถึงความศักดิ์สิทธิ์และมีอิทธิคุณวิเศษยิ่งนัก โดยตำราราหูของท่านก็จะสร้างจากกะลาตาเดียว คล้ายกับตำรับของหลวงพ่อน้อยวัดศรีษะทอง แต่มีกรรมวิธีปลุกเสกที่แตกต่างกันไป และมีอุปเท่ห์หรือวิธีการบูชาเป็นการเฉพาะ

นอกจากนั้นก็มีการสร้างวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังประเภทราหูขึ้นอีกหลายรุ่น โดยวัดหรือเกจิอาจารย์ต่างๆ เพื่อให้ผู้คนเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นของดีไว้บูชา

อิทธิอำนาจของเครื่องรางประเภทราหู ดังที่ได้พรรณาไว้ในตำรากล่าวโดยสรุปมีดังนี้
1.ให้อิทธิคุณอำนาจทางด้านแคล้วคลาดกันภัย
2.โภคทรัพย์โชคลาภ
3.เมตตามหานิยม
4.พลิกหนุนดวงชะตาราศีกลับร้ายกลายเป็นดี เสริมดวงหนุนดวงชะตา เสริมฐานะและเสริมเป็นความมงคลต่างๆในชีวิต

ทางด้านโหราศาสตร์ราหูหรือเป็นเทพเจ้าแห่งการพลิกผันดวงชะตาราศี กลับร้ายกลายเป็นดีพลิกหนุนดวงชะตา มีพิธีกรรมไหว้ราหูด้วยของเซ่นไหว้ต่างๆ ตามฤกษ์วันเวลา

ในปัจจุบันมีการสร้างพระราหูองค์ใหญ่ไว้ตามสถานที่สำคัญเช่นวัดวาอารามต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพื่อให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชาขอพร พระราหูจึงเป็นหนึ่งในเทพที่ได้รับความนิยมบูชาอีกองค์หนึ่งในสังคมไทย

 

บทความนี้เป็นของบทความสยามมงคล เรียบเรียงรวมรวม และให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยอาจารย์นุ สยามมงคล ผู้ใดนำข้อมูลไปเผยแพร่ให้บอกเครดิต และบอกที่มาของข้อมูลรวมถึงทำ Link กลับมาที่นี่ด้วย

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.