พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มหาจักรพรรดิ์ผู้ยิ่งใหญ่

พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นมหาราชของอาณาจักรขอมโบราณที่ยิ่งใหญ่ (ระ … อ่านเพิ่มเติม พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มหาจักรพรรดิ์ผู้ยิ่งใหญ่