ตำนานแม่ย่านาง เทวีผู้พิทักษ์การเดินทาง

ในบรรดาคติความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทยในภาคกลาง มีอยู่อย่างหนึ่งคือ “แม่ย่านาง” เป็นคติความเชื่อที่ว่าด้วยเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองการเดินทางทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นทางรถ ทางเรือ หรือ เครื่องบิน มีความเชื่อกันว่าแม่ย่านางจะเป็นเทพที่คอยปกปักรัษาให้การเดินทางนั้นปลอดภัย และเสริมสิริมงคลให้กับยวดยานพาหนะที่ใช้เดินทาง ดังนั้นผู้ที่มีรถมีเรือ หรือแม้แต่เครื่องบิน เมื่อได้มาใหม่มักนิยมทำพิธีเชิญแม่ย่านางมาสถิตย์เพื่อปกปักรักษาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ความเชื่อในเรื่องแม่ย่านางนั้นเป็นความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับการใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ+

รูปจำลอง/รูปเหมือนแม่ย่านาง ที่วัดประดู่ พระอารามหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ตำนานเรื่องเล่าเรื่องแม่ย่างนางมีว่า ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเดินเรือเป็นอย่างมาก การเดินเรือทุกครั้งของของเธอนั้นจะปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง แต่มาวันหนึ่งขณะที่เธอเดินเรือ เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง สร้างความตกตลึงให้กับเธอและลูกเรือเป็นอย่างมาก เธอจึงขอพระอินทร์ให้ช่วยเหลือ พระอินทร์ยอมมาช่วยแต่มีเงื่อนไงว่าเธอจะต้องเป็นผู้พิทักษ์รักษาเรือไปตลอด เมื่อเธอรับปากแล้วทั้งลูกเรือและตัวเธอก็ปลอดภัยจากพายุ หลังจากนั้นเธอจึงกลายเป็นเทพที่รักษาเรือ จึงเป็นเรื่องเล่าตำนานของแม่ย่านาง

จะอย่างไรก็ตามความเชื่อเรื่องแม่ย่านางนั้นเป็นความเชื่อที่ยังอยู่คู่กับสังคมไทย จะเห็นได้จากรถและเรือต่างๆนิยมนำผ้าสามสีผูกไว้ที่หัวเรือ และทำพิธีไหว้แม่ย่านางอยู่เสมอ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นสติเตือนใจให้ขับอย่างระมัดระวัง

ของเซ่นไหว้แม่ย่านาง

1.ผลไม้ 5 อย่าง กล้วยน้ำหว้าสุก 2 หวี และผลไม้อื่นๆ

2.ข้าว 1 ถ้วย

3.น้ำ 1 แก้ว

4.หมาก พลู ยาเส้น

5.ยาสูบ

6.ธูป 9 ดอก

 

คำถวายเครื่องไหว้แม่ย่านางรถ

ตั้งนะโมฯ ๓ จบ ตามด้วยสุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ 
ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ
ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะยาวะหัง โหตุ

ข้าพเจ้าขอขอถวายเครื่องเซ่นไหว้นี้แก่แม่ย่านางของรถ/เรือ ขอแม่ย่านางท่านจงรับเครื่องเซ่นไหว้นี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ตัวข้าพเจ้าและผู้เดินทางให้ปลอดภัย ค้าขายดีทำมาหากินคล่อง(หรือสิ่งอื่นก็ว่าไป) ด้วยเทอญ…

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.