พระแม่ธรณี เทพผู้เป็นใหญ่แห่งพื้นภิภพ

พระแม่ธรณี เป็นชื่อเรียกของเทพผู้รักษาผืนพิภพ หรือพื้นดิน เป็นหนึ … อ่านเพิ่มเติม พระแม่ธรณี เทพผู้เป็นใหญ่แห่งพื้นภิภพ