พระพิฆเณศ มหาเทพแห่งแห่งความสำเร็จและรุ่งเรือง

พระพิฆเนศวร (ภาษาสันสกฤต : คเณศ) มีชื่อเรียกต่างๆดังนี้ -พระพิฆเน … อ่านเพิ่มเติม พระพิฆเณศ มหาเทพแห่งแห่งความสำเร็จและรุ่งเรือง