พญาเต่าเรือน ตำนานพระโพธิสัตว์ผู้เสียสละ

พญาเต่าเรือน คือ เครื่องรางของขลัง ที่เป็นรูปของเต่า สร้างขึ้นเป็ … อ่านเพิ่มเติม พญาเต่าเรือน ตำนานพระโพธิสัตว์ผู้เสียสละ

ตำนานความเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลัง

ความเชื่อเป็นสิ่งที่คู่กับสังคมไทยในสังคมมาช้านาน ลักษณะความเชื่อ … อ่านเพิ่มเติม ตำนานความเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลัง